Project Vosheuvel 2.0

Met dit project gaat een groot bedrag worden ingezameld voor de gefaseerde herinrichting van Stadsboerderij de Vosheuvel in de komende jaren.

Waarom?
Met het Vosheuvel 2.0 project zal de komende periode het terrein opnieuw worden ingericht en in eenheid worden gebracht van de Stadsboerderij
de Vosheuvel. Hiermee willen we speelgelegenheden en de dierenverblijven beter laten aan te sluiten bij de veranderende behoeften en wetgeving waarbij het welzijn van dier en mens voorop staat.

Wat?
Om
Stadsboerderij de Vosheuvel nog toegankelijker te maken voor alle doelgroepen zoals : kinderen, gezinnen, ouderen, mensen met een beperking, scholen. Willen wij onder andere het volgende gaan realiseren:

-     Speeltuin aanpassen zodat deze geschikt wordt voor kleine kinderen en een
       aparte speeltuin creëren voor iets oudere kinderen

-     Meer zitgelegenheden
-     Verkooppunt in de hooiberg anders inrichten
-     Aantal stallen en schuilhokken aanpassen
-     Zichtbaarheid van de boerderij verbeteren
-     En nog veel meer....

Hoe?
Hiervoor hebben wij u nodig! Om deze plannen te realiseren is een aanzienlijk bedrag nodig, dat wij onder andere bij elkaar willen krijgen door donaties van bezoekers en sponsoring en giften van bedrijven.

Een speciale Vosheuvel 2.0 rekening is geopend, waarop vanaf nu al kan worden gedoneerd:

NL28RABO0179595245 ten name van St. Vrienden Stadsboerderij De Vosheuvel.

Daarnaast zullen wij u de komende periode op de hoogte houden van de acties en activiteiten die voor Vosheuvel 2.0 georganiseerd gaan worden.

 

Heeft u vragen of ideeën, dan kunt u terecht bij Peter Coenen of Tamahra Massar, of stuur een mail naar:   projectvosheuvel2.0@hotmail.com.

 

Alle bijdragen zijn welkom, samen kunnen wij De Vosheuvel 2.0 realiseren!