Project fases

Waarom Project Vosheuvel 2.0?
Stichting Stadsboerderij De Vosheuvel is achter de schermen al een tijdje bezig met de voorbereidingen om het terrein in de komende jaren, gefaseerd opnieuw in te richten. Daarmee wil De Vosheuvel waarborgen dat de Stadsboerderij voor jong en oud aantrekkelijk blijft. Alsmede door in te spelen op de ontwikkeling naar wellicht meer financiële zelfstandigheid en eenduidigheid in de identiteit en uitstraling.

 

Wat gaan we dan zoal doen?
Om De Vosheuvel nog toegankelijker te maken voor alle doelgroepen – kinderen, gezinnen, ouderen, mensen met een beperking en scholen, willen wij onder andere het volgende gaan realiseren:
    – Vernieuwen vijver- en natuurtuin gebied
    – Speeltuin aanpassen zodat deze geschikt wordt voor kleine kinderen en een aparte speeltuin         creëren voor iets oudere kinderen
    – Meer gelegenheden om te zitten
    – Verkooppunt in de Hooiberg anders inrichten
    – Vernieuwing van een aantal stallen en schuilhokken
    – Zichtbaarheid van de Stadsboerderij verbeteren
    – En nog veel meer…

 

Hoe gaan we dit doen?
Om het volledige project uit te kunnen voeren, zonder dat de bezoekers van de Stadsboerderij hier hinder van ondervinden, is ervoor gekozen om te werken in fases:
- Fase 1 (2017/2018)

- Fase 2 (2018)

- Fase 3 (2019)

Meer informatie over een betreffende fase…klik hiernaast in de 'Menu' balk.

Het is mogelijk dat er nog met onderdelen uit de fases wordt geschoven, omdat dit tijdens de praktische uitvoering handiger is.