Goudfazant

Land van herkomst : Centraal – west China, Birma
Kenmerken man : Volwassen altijd fel gekleurd
Kenmerken vrouw : Heeft een schutkleur vanwege het broeden.
Maximale lengte :
- Haan : 100 -110 cm waarvan 70-80 cm 
   staart is.
- Hen : 65 – 70 cm waarvan 40 cm staart is.
Maximale gewicht :
- +/- 700 gram
Broedduur : 22 dagen
Aantal eieren : 5 tot 12 eieren
Voedsel op de Stadsboerderij:
- Korrels
- Granen
- Gras/groente


Verdere informatie :
Goudfazanten leven in dicht struikgewas in afgelegen berggebieden. Ze kunnen goed vliegen maar verlaten zelden de grond. Als er gevaar dreigt zoekt de fel gekleurde haan een schuilplaats en de schutkleurige hen blijf roerloos liggen in de bosjes. Ze leven in paren of in kleinere groepen. ’S Nachts slapen de fazanten voor de veiligheid in de bomen. Ze nestelen op de grond. De hen broedt en valt met haar schutkleuren niet op voor roofdieren.