Het Boertjespad

Het Boertjespad is een activiteit waarbij de kinderen kennismaken met de dieren op de kinderboerderij.

De opdrachten spreken de kinderen op meerdere gebieden aan. Er zijn kennisvragen die een beroep doen op de cognitieve kant van het kind (hoofd). Verder zijn er opdrachten die het gevoel aanspreken en waarbij een mening word gevraagd of waarbij ze zich kunnen inleven (hart). Tot slot zijn er opdrachten zoals spelletjes en liedjes (handen).

Allerlei onderwerpen komen aan bod:

  • Dieren: cavia's, konijnen, varkens, pony's, koe, kippen, eenden, pauwen, geiten, schapen, bijen.
  • Verzorging: voedsel
  • Mesthoop

Jonge kinderen beleven de wereld om hen heen als een geheel. De opdrachten laten kinderen op verschillende manieren met de dieren in aanraking komen. Bijvoorbeeld door te tellen, te observeren, te herkennen en te benoemen.

 

Naast dat dit een les is voor scholen kunnen ouders/verzorgers van de kinderen dagelijks gebruik maken van het educatieve boertjespad.

De prijs hiervoor is € 1,00 per kind en € 5,00 borg, hetgeen teruggegeven wordt na het lopen van de route.