De Natuurtuin

Stadsboerderij de Vosheuvel heeft op 24 mei 2008 een natuurtuin geopend. Deze tuin bestaat uit een vlindertuin, paddenpoel, natuurvriendelijke oevers, fazanterie, volière , vlechtheg en eendenvijver. De natuurtuin leert het publiek niet alleen welke dieren in hun woonomgeving voorkomen, maar ook hoe ze deze dieren kunnen helpen. Zo zijn er vlinder- en vleermuiskasten geplaatst en zijn er speciale boomstammen met gaatjes voor solitaire bijen gemaakt. Daarnaast is er in de vlindertuin de "vlinder-top-10", dit zijn planten die vlinders aantrekken. Ook voor ringslangen is een speciaal plekje gemaakt, voor deze slangen is een broeihoop (composthoop) aangelegd. Een  vlechtheg is niet alleen een veilige plaats voor broedvogels maar dient ook als erfafscheiding.


Behalve een educatieve functie is deze tuin ook een "ecologische stapsteen". In de omgeving van stadsboerderij de Vosheuvel komen onder andere vlinders, vleermuizen, padden en kikkers voor die dit gebied gebruiken als rustplaats in hun trektocht van het ene naar het andere leefgebied. Zo'n rustplaats wordt een stapsteen genoemd. In de omgeving van Amersfoort heeft waterschap Vallei en Eem al verschillende van deze stapstenen aangelegd.